با اگاهی از قوانین می توانید وکیل خود باشید

 

 

 

سرفصل آموزش این دوره

تاریخچه اداره های امور مشاوران املاک- توضیحات حقوقی املاک -

 

 

شرح مختصری از دوره:

 

 

 در این دوره به طور کامل هر آنچه که مربوط به املاک و اموال منقول و غیر منقول هست را  به ساده ترین شکل ممکن

فرا خواهیم آموخت

 

پیشنیاز دوره:

 

 در این دوره نیاز نیست دانشجوی ما اطلاعاتی راجع به قوانین و مقررات کشور بداند هدف این است آشنایی و اطلاعات کامل را در این دوره به ساده ترین شکل ممکن فرا بگیرد 

 

 

 

عناوین مهم دوره:

           

 تعریف صنف

فرد صنفی

اتحادیه ها

مجمع امور صنفی         

شورای اصناف کشو

کمسیون نظارت           

هیات عالی نظارت

  تخلفات و جریمه ها

 سایر مقررات

 انتقال پروانه به دیگری

حقوق فرد صنفی

مزایای پروانه کسب

پروانه تخصصی و فنی

تخلفات موجب تعطیلی

معیار

اموال

تعریف اموال

اموال منقول

اموال غیر منقوال

آثار تقسیم اموال به منقول و غیر منقول

ویژگی‌های اموال غیر منقول

تعریف قرارداد

بستن قرارداد با اشخاص حقوقی

قصد طرفین و رضای آنان

اهلیت طرفین

اهلیت تمتع

اهلیت استیفاء

معین بودن مورد معامله

مشروعیت مورد معامله

عنوان قرارداد

طرفین قرارداد

موضوع قرارداد

مدت قرارداد

مبلغ قرارداد

محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد

شرط صفت

شرط نتیجه

شرط فعل

شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد

شرطی که در آن نفع و فایده نباشد

شرطی که نامشروع باشد

شرط خلاف مقتضای عقد

تعریف فسخ

تعریف اقاله

تعریف بطلان

فورس ماژور

چند توصیه مهم هنگام تنظیم قرارداد

مدارک مورد نیاز جهت انتقال ملک مسکونی

تعریف چک

           

قانون چک

طریقه وصول چک از طریق اداره اجرائیات ثبت

طریقه وصول چک از طریق اداره اجرائیات ثبت

مجازات کیفری صدور چک بلامحل

مطالبه وجه چك از طريق دادگاه حقوقي

مزایا و معایب نسبت به شیوه ی وصول از طریق اجرای ثبت و دادگاه

مفهوم تامین خواسته

تعریف سفته

سقف هر سفته

سفته را چطوری تنظیم کنیم

راه قانوني براي مطالبه و وصول وجه سفته چيست

مواردی که باید در سفته درج شود

علت ضمانت و ظهرنویسی در سفته          

وصول سفته چگونه و طی چه مدت صورت گیرد

مزایای سفته

مهلت طرح دعوا علیه ظهرنویسان سفته

مراجع قضایی مطالبه وجه سفته

ضمانت اجرای حقوقی مطالبه وجه سفته

مندرجات سفته

پشت نویسی سفته

تعریف برات

ماهیت برات در قانون

تعریف کلی سند

سند چیست

سند رسمی

سند عادی

سناد رسمی لازم الاجرا کدام اسناد هستند

تفاوت سند رسمی با سند عادی

تقسیم بندی اسناد رسمی

مفهوم سند در حقوق موضوعه

تفسیر ماده 22 قانون ثبت

تشكيلات دفتر خانه

دفتر گواهی امضاء

وظایف دفاتر اسناد رسمی

مـزایای اسـناد رسـمی

اسـناد قابل ثبت در دفتر اسـناد رسمی

وکالت اتومبیل

وکالت اجاره

وکالت فروش اموال

وکالت

وکالت مراجعه شناسنامه

مقدمه

تعریف و تشریح قولنامه

عمل حقوقی بودن  قولنامه

انواع معاملات

معاملات با قولنامه

معاملات با بیع نامه یا مبایعه نامه یا فروشی نامه

 تفاوت  قولنامه با مبایعه نامه

اعتبار قولنامه در دادگاه

وجه التزامی (اجباری) در قولنامه

آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است

معامله معارض با قولنامه

قولنانه وماهیت حقوقی آن

اشنایی با محاکم قضایی

آشنایی با شورای حل اختلاف

آشنایی با دادسرای عمومی و انقلاب

صلاحیت دادگاه انقلاب

صلاحیت دادگاه کیفری استان

صلاحیت دادگاه تجدید نظر

آشنائي با ديوان عالي کشور و وظايف آن

صلاحیت دیوان عدالت اداری

کمسیون ماده 100 شهرداری

 کمیسیون بند 20

نکته خیلی مهم حتما بخوانید(قراردادها-اظهارنامه)

قرارداد پیش فروش

قرارداد مشارکت در ساخت

انتقال سرقفلی

قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد مبایعه نامه املاک

قرارداد خرید

قرارداد مشارکت در ساخت بنا

قرارداد مشارکت مدنی مخصوص

قرارداد ساخت و تحویل

قرارداد انجام خدمات نمونه شده

قرارداد تفصیلی

 قرارداد توام با رهن        

 قرارداد عملیات خاک برداری

قرارداد تخليه ، بارگيري ، بار شماري

قرارداد ساخت سوله

اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه 

اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن

اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظيم سند انتقال ملك

 اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي

 اظهار نامه موجر به مستاجر مبني بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

اظهار نامه خريدار ملك به فروشنده جهت مراجعه به دفتر خانه به تنظيم سند رسمي انتقال

اظهار نامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه التزام

اظهار نامه منع ادامه عمليات ساختمان

اظهار نامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديه

اظهار نامه وجه چك بلا محل و خسارت وارده

اظهار نامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب

اظهار نامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه

اظهار نامه خلع يد و اجرت المثل دوران تصرف

قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بك باب خانه به پلاك ثبتي

اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگ

اظهار نامه تخليه يك باب منزل مسكوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفن

اظهار نامه به مستاجر جهت تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي 

اظهار نامه تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غير

 

تعاریف حقوقی

تعریف ثمن

تعریف قولنامه

تعریف وکالت

 تعریف مشاع و مفروز

تعریف حقوق ارتفاقی

تعریف معاملات غرری

تعریف اقاله

تعریف فسخ

تعریف انفساخ

تعریف خیارات

خیار مجلس

خیار حیوان

خیار شرط

خیار تاخیر ثمن

خیار رویت

خیارتخلف وصف

خیار

خیار عیب

خیار تدلیس

خیار تبعض صفقه

معنی اسقاط کافه خیارات مندرج در مبایعه نامه

حق انتفاع

عمری

رقبی

سکنی

حبس مطلق

حبس موبد

تعریف غضب

تعریف عقد ضمان

تعریف اظهارنامه

تعریف تامین خواسته

تعریف دستور موقت

تعریف تامین دلیل

تعریف امانت

تعریف ودیعه

تعریف رهن

تعریف عقد عاریه

تعریف اجاره

تعریف معامله فضولی

تعریف تفکیک

تعریف افراز

تعریف تجمیع

تعریف عرصه و اعیان

 تعریف اراضی شهری

اراضی‌ بایر شهری‌

اراضی‌ دایر

 قانون زمین شهری

اراضی موات

اخذ پایان کار

تعریف تراکم

تفکیک آپارتمان

صورت مجلس تفکیکی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

   آگهی تحدید حدود عمومی

   اراضی دولتی

 اراضی متروکه

اسباب تملک

اسناد مالکیت صادره دراجرای قانون اصلاحات ارضی

املاک ثبت شده

اموال دولتي

بستن دفاتر

 بنچاق

 بهای عادله املاک

 تبديل تعهد

تجمیع

تحدید حدود

جعاله

حصر وراثت

حقابه

حیازت

خلاصه معامله

 دفترخانه اسناد رسمي

فتر گواهي امضا

دفتر یار

سر دفتر

رهن

سرقفلی

 سند تعویضی

سند رسمی

سند معارض

شماره ثبتی

صورت جلسه

طرح تفصيلي

طرح هادی

قسمت‌هاي مشترك آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها

تعریف جرم

فروش مال غیر و کلاهبرداری

جعل و استفاده از سند مجهول

خیانت در امانت

 معامله معارض

   امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان

   باید و نباید های آپارتمان نشینی

بیست نکته در مورد اجاره اماکن مسکونی

مرجع صالح در رسیدگی به دعوی تخلیه اماکن مسکونی

 ترتیب رسیدگی و اقدامات شورا در صدور دستور تخلیه ملک مسکونی

 مقررات و قواعد اختصاص اجاره اماکن تجاري

برای خرید ملک موروثی به چه نکاتی باید توجه کرد

 رعایت نکات ذیل برای خرید خانه لازم است تا به مشگل برنخورید

شرط داوری مندرج در مبایعه نامه ها قراردادها وسایر

قوانین آپارتمان نشینی

اصطلاحات حقوقی و جزایی

کد رهگیری معاملات املاک چیست

قانون پیش فروش اپارتمانها

 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش اپارتمانها

تفاوت حقوقی دعاوی خلع ید و تخلیه ید

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی

           

آموزش حقوق شهروندی

استرداد کامل وجه در تمام مراحل کلاس بدون هیچ گونه توضیحی