نرم افزار راهنمایی حقوقی خرید و فروش املاک 

نشانی کامل مراکز ثبتی با قابلیت جستجوی پیشرفته

نشانی کامل مراجع قضایی  با قابلیت جستجوی پیشرفته

مجموعه تعاریف حقوقی مرتبط به امور املاک  به صورت نموداری و درختی  با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی 

مجموعه تعاریف حقوقی  مرتبط به امور املاک   با قابلیت جستجوی پیشرفته مرتبط به امور املاک 

مجموعه بروشورهای حقوقی

مجموعه قراردادهای کامل

نرم افزار  حر فه ای محاسبه هزینه شارز آپارتمانها با قابلیت های فراوان

نرم افزار محاسبه گر ارزش منطقه ای املاک  با قابلیت جستجوی پیشرفته همراه با چاپ و به روز رسانی الکترونیکی 

نرم افزار حر فه ای  اتوماسیون دفاتر املاک  املاک  با قابلیت جستجوی پیشرفته همراه با چاپ و به روز رسانی الکترونیکی 

مجموعه دادخواست های کامل حقوقی مرتبط با املاک با متن کامل و اماده و چاپ

مجموعه کاملی از قوانین و مقررات  کشور با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط به دفاتر املاک به زبان ساده