نرم افزار حقوقی طلاق و ازدواج 

مجموعه پرسش و پاسخ حقوقی حقوق خانواده  به زبان ساده با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

مجموعه تعاریف حقوقی حقوق خانواده

سایر مطالب مرتبط به  حقوق خانواده

نشانی مراکز قضایی با قابلیت جستجوی پیشرفته

فرهنگ لغت حقوقی

جستجوی شهرها و  بخش ها با قابلیت جستجو

دفتر چه تلفن الکترونیکی

نشانی مراکز ازدواج و طلاق با قابلیت جستجوی پیشرفته

نرم افزار مالی

مجموعه محشای قانون حمایت با درج کل ارای وحدت رویه و نظریات مشورتی  با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی  بدون نیاز به وب گردی یا جستجو در کتابهای مختلف حقوقی

مجموعه دادخواست های کامل  حقوقی مرتبط باحقوق خانواده با متن کامل و اماده

مجموعه کاملی از قوانین و مقررات  کشور با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

ایین نامه اجرای قانون حمایت

محاسبه مهریه بر اساس نرخ روز با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

مدیریت سیستم (اضافه نمودن کاربر جدید و .....)