نرم افزار حقوقی همیار وکیلمجموعه محاسبگر قضایی همیار وکیل

محاسبه هزینه  دادرسی  در تمام مراحل دادرسی با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

محاسبه تمبر مالیاتی وکلای  کانون دادگستری در تمامی مراحل دادرسی با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

محاسبه تمبر مالیاتی وکلای  مرکز امور مشاوران در تمام مراحل دادرسی با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

محاسبه تمبر مالیاتی وکلا در مرحله اجرا با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

محاسبه تمبر مالیاتی وکلا بر اساس قرارداد خصوصی با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

محاسبه خسارت تاخیر تادیه مطابق شاخص بانک مرکزی با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

محاسبه خسارات قراردادی روزانه  با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

محاسبه  مهریه به نرخ روز با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

محاسبه دیه اعضا بدن به صورت منجز و مشخص

محاسبه دیه بر اساس دادنامه ی صادره از محاکم کیفری با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

مجموعه گزارشات مالی

مجموعه کاملی از قوانین و مقررات  کشور با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

نشانی مراکز قضایی و شبه قضایی کل کشور

 

مجموعه  محشای قانون حمایت

مجموعه پرسش و پاسخ حقوقی حقوق خانواده  به زبان ساده با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

مجموعه تعاریف حقوقی حقوق خانواده

سایر مطالب مرتبط به  حقوق خانواده

نشانی مراکز قضایی با قابلیت جستجوی پیشرفته

فرهنگ لغت حقوقی

جستجوی شهرها و  بخش ها با قابلیت جستجو

دفتر چه تلفن الکترونیکی

نشانی مراکز ازدواج و طلاق با قابلیت جستجوی پیشرفته

نرم افزار مالی

مجموعه محشای قانون حمایت با درج کل ارای وحدت رویه و نظریات مشورتی  با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی  بدون نیاز به وب گردی یا جستجو در کتابهای مختلف حقوقی

مجموعه دادخواست های کامل  حقوقی مرتبط باحقوق خانواده با متن کامل و اماده

مجموعه کاملی از قوانین و مقررات  کشور با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

ایین نامه اجرای قانون حمایت

محاسبه مهریه بر اساس نرخ روز با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

مدیریت سیستم (اضافه نمودن کاربر جدید و .....)

 

دانستنیهای خرید و فروش املاک

نشانی کامل مراکز ثبتی با قابلیت جستجوی پیشرفته

نشانی کامل مراجع قضایی  با قابلیت جستجوی پیشرفته

مجموعه تعاریف حقوقی مرتبط به امور املاک  به صورت نموداری و درختی  با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی 

مجموعه تعاریف حقوقی  مرتبط به امور املاک   با قابلیت جستجوی پیشرفته مرتبط به امور املاک 

مجموعه بروشورهای حقوقی

مجموعه قراردادهای کامل

نرم افزار  حر فه ای محاسبه هزینه شارز آپارتمانها با قابلیت های فراوان

نرم افزار محاسبه گر ارزش منطقه ای املاک  با قابلیت جستجوی پیشرفته همراه با چاپ و به روز رسانی الکترونیکی 

نرم افزار حر فه ای  اتوماسیون دفاتر املاک  املاک  با قابلیت جستجوی پیشرفته همراه با چاپ و به روز رسانی الکترونیکی 

مجموعه دادخواست های کامل حقوقی مرتبط با املاک با متن کامل و اماده و چاپ

مجموعه کاملی از قوانین و مقررات  کشور با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط به دفاتر املاک به زبان ساده

مجموعه محشای قانون  مجازات

و درج کل ارای وحدت رویه و نظریات مشورتی  محشای قانون مجازات اسلامی با  قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی  بدون نیاز به وب گردی یا جستجو در کتابهای مختلف حقوقی

نمایش مجازات جرایم مختلف به همراه درجه  مجازات و سایر امکانات  با قابلیت جستجوی مختلف

جدول درجه بندی مجازات های  تعزیری  هشت گانه مطابق با ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید

 

مجموعه محشای قانون  آیین دادرسی  کیفری

محشای آیین دادرسی کیفری با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی  و درج کل ارای وحدت رویه و نظریات مشورتی  بدون نیاز به وب گردی  یا جستجو در کتابهای حقوقی مختلف

مجموعه محشای قانون  آیین دادرسی  مدنی

محشای آیین دادرسی مدنی با قابلیت چاپ و به روز رسانی الکترونیکی  و درج کل ارای وحدت رویه و نظریات مشورتی  بدون نیاز به وب گردی  یا جستجو در کتابهای حقوقی مختلف

   

سایر امکانات نرم افزار

 

مجموعه ارای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت  اداری از سال 1339 لغایت 1394  با بیش از چندین هزار رای وحدت رویه  با قابلیت چاپ و جستجوی   پیشرفته و به روز رسانی الکترونیکی

مجموعه ای کامل از قوانین منسوخ شده  به موجب قانون ناسخ با قابلیت چاپ و به روز رسانی

مجموعه کاملی از دادخواست های حقوقی  -شکوائیه های کیفری –اظهارنامه  با متن آماده (بیش از 500 عنوان )

اتوماسیون پیشرفته دفاتر وکلا